1599-5000-93

תמיכה מרחוק

בעמוד זה נהנים לקוחות טכנינט מסיוע וקבלת תמיכה באמצעות השתלטות מרחוק.
היכנסו לדף זה בהוראת איש הקשר של החברה, ובצעו יחד איתו את ההוראות שיינתנו לכם.